Rugăciunea de joi. Cum te protejează și cum trebuie făcută corect

Rugăciunea de joi trebuie rostită în această zi, după cum îi spune și numele. Rostind-o vei atrage prosperitatea, sănătatea si norocul. Totodată, trebuie spusă și în semn de mulțumire adresată lui Dumnezeu, pentru toate binefacerile pe care le revarsă zilnic asupra ta.

Sfinți cărora ne rugăm în zilele de joi

Rugăciunea de joi este adresată mai multor Sfinți. În funcție de ceea ce vrem să cerem prin rugăciune, ne vom adresa unuia dintre Sfinții lui Dumnezeu, spre a fi mijlocitor înaintea Tatălui și spre a ne ajuta în necazul nostru.

Rugăciunea adresată Mântuitorului Iisus Hristos

„Doamne Iisuse Hristoase, Judecătorul meu Preadrept! Cunosc că păcatele mele sunt fără de număr. De aceea, Te rog în această seară, să-mi aduci alinare și să-mi asculți umila mea rugăminte. Înlătură cugetele mele cele rele și viclene, ca să piară din mintea mea și să nu se mai așeze în sufletul meu. Luminează întunericul inimii mele, alungă întunericul gândurilor mele și suie mintea mea la cer, ca să mă bucur de Fața Ta.

Așa Doamne, primește umila mea rugăciune ca o tămâie mirositoare, pentru rugăciunile iubitei Tale Maici, care Te-a văzut pus între doi tâlhari. Îndură-Te, Doamne, și de cei vii și de cei adormiți, pentru rugăciunile Sfinților Tăi, către care zic și eu, nevrednicul: O, fericiți servitori ai lui Dumnezeu! Nu încetați a vă ruga Lui, ziua și noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea greșim cu atâtea nenumărate păcate!

Mijlociți pentru noi Darul și ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu știm a-l cere după cuviință. Doamne, Cela ce vii în taină între oameni, ai milă şi vino de Te sălăşluieşte întru noi, dimpreună cu Tatăl şi cu Duhul Tău. Căci Duhul se roagă pentru noi cu suspine negrăite, când graiul şi mintea noastră rămân neputincioase.

Doamne, Cela ce vii în taină, ai milă de noi, că nu ne dăm seama cât suntem de nedesăvârşiţi şi cât eşti Tu de aproape de sufletele noastre şi cât ne depărtăm noi de Tine. Ci luminează, Doamne, lumina Ta peste noi, ca să vedem lumina prin ochii Tăi. Lumina şi bucuria noastră, slavă Ţie! Amin”.

error: Content is protected !!