Rugăciunea de mare ajutor către sfântul Nicolae… Se citește în ziua de luni!

Rugăciunea către sfântul Nicolae – Pentru a fi apărați de sărăcie și nevoie, a avea copiii ocrotiți, dar și pentru a fi iertați de păcate, citiți cu toată încrederea și credința rugăciunea sfântului Nicolae pentru buna rânduire în viață a copiilor.

Rugăciunea către sfântul Nicolae – Post și smerenie

Sfinții părinți ne îndeamnă ca rugăciunea sfântului Nicolae și a tuturor sfinților să fie însoțite de post și smerenie.

“Bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite învăţător, Ierarhe al lui Hristos, Nicolae!

Roagă-L pentru noi, nevrednicii, pe Făcătorul şi Stăpânul nostru, înaintea Căruia stai dimpreună cu cetele netrupeşti; milostiv fă-L către noi pe Dumnezeul nostru şi în viaţa de acum, şi în veacul ce va să fie, ca să nu ne răsplătească nouă după faptele noastre şi după necurăţia inimilor noastre, ci să ne dea nouă după bunătatea Sa.

Că spre solirea Ta nădăjduind, cu ajutorul tău ne lăudăm, ocrotirea ta în ajutor o chemăm şi, căzând la sfântă icoana ta, cerem ajutor: izbăveşte-ne pe noi, bineplăcute al lui Hristos, de relele care se abat asupra noastră şi potoleşte valurile patimilor şi nevoilor ce se ridică asupră-ne, ca pentru sfintele tale rugăciuni să nu ne cuprindă pe noi necazul.

Și să nu ne cufundăm în adâncul păcatelor şi în mocirla patimilor noastre. Roagă-L, Ierarhe Nicolae, pe Hristos Dumnezeul nostru, ca să ne dea viaţă paşnică şi iertarea păcatelor, sufletelor noastre mântuire şi mare milă, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin”.

Cea mai puternică rugăciune… Rostește-o și te va ajuta în orice împrejurare!

„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (păcătoasa)”; aceasta-i Rugăciunea Inimii, numită şi Rugăciunea Minţii sau Rugăciunea Minţii în Inimă.

Acesta-i conţinutul puternic al tainicei rugăciuni, poate singura dintre toate rugăciunile ortodoxe, care implică respiraţia.

Cât rostim: ”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine, păcătosul (păcătoasa)”, ne ţinem puţin respiraţia, apoi expirăm lung şi ne concentrăm pe ce simţim.

Când inspirăm, să urmărim cu mintea coborârea aerului în plămâni şi să spunem:”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu”, iar când expirăm aerul să spunem „miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)!”. Acest lucru se face pentru a permite minţii să se fixeze pe rugăciune şi să se întoarcă în inimă.

Părintele Arsenie Boca ne dezvăluie rostul minunatei rugăciuni: „Fiindcă noi nu putem fi contemporani cu Iisus, este Iisus contemporanul nostru pe veacuri. Inspirăm atotprezenţa Sa în Prea Sfânt Numele Său şi expirăm aerul stricat al păcatelor noastre. Inspiri Duhul Sfânt şi Duhul lui Dumnezeu şi expiri duhul rău din tine”.

Numele ei – adică Rugăciunea Inimii sau a Minţii – exprimă chiar puterea de a crea legătura minţii noastre cu inima.

Cheia este chiar numele sfânt al lui Iisus, care, atunci când este repetat fără oprire, întrerupe fluxul minţii negative lumeşti şi restabileşte comuniunea interioară cu Dumnezeu.

Cei mai mulţi călugări o spun continuu, indiferent ce ar face.

Printre darurile pe care ni le aduce se numără vederea în Duh sau clarviziunea, dar aceasta-i doar o consecinţă firească a rugăciunii, ca şi sfinţenia, nu scopul ei.

În vreme ce noi spunem „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu, milueşte-mă pe mine, păcătosul”, mintea de zi cu zi ne aminteşte de facturi şi rate neplătite, că ne doare nu ştiu ce organ, că ne este frig, cald sau foame, ca ne-a agresat cineva, că ne-a părăsit X sau Y!

Văzând toate acestea prin proprie experienţă, putem înţelege că mintea omenească are puteri încă necunoscute, care servesc perpetuării suferinţei şi întunericului interior.

CUM SĂ ŢINEM CORECT UN POST CU APĂ PENTRU A NE REDOBÂNDI SĂNĂTATEA ŞI VITALITATEA

Iar Rugăciunea Inimii tocmai asta face: ne împinge pe drumul care face legătura dintre inima şi mintea noastră, spulberând toată energia negativă.

Adică, aşa cum a spus părintele Arsenie Boca, mergem pe drumul care ni se dezvăluie în trăire, sub forma „nesfârşitei iubiri de Dumnezeu, de oameni şi de toată făptura”.

Poate ar trebui să ne luăm liber „de la mintea lumii înconjurătoare”, să ieşim din fantastica ei zdruncinare şi să alergăm cu toată bucuria şi neîngrădit către fiinţa noastră.

Mintea negativă ne va da prilej de „împiedicare” în rugăciune şi ne vom întâlni cu asta imediat ce începem sa o rostim.

Lucrurile rele ale lumii sunt uşoare. Aproape că vin de la sine. De la sine vine gândul rău, nu este nevoie să facem efort.

Pentru gândul bun însă, este nevoie de curaj. De credinţă. De toleranţă, de muncă şi de multă răbdare.

Iar pentru a rosti o rugăciune, avem nevoie de toate calităţile şi virtuţile interioare, care se consolidează pe măsură de trecem obstacolele mentale.

Dacă vom încerca să spunem Rugăciunea Inimii neîncetat, mai ales atunci când avem o cumpănă, vom observa o „altă minte” care se gândeşte la provocările zilnice.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!