Rugăciunea de marti, care te protejează de toate relele! Spune-o imediat cum te trezești

Din cele mai vechi timpuri se spune că ziua de marți aduce trei ceasuri rele. Pentru a te proteja de pericole, este suficient să spui această rugăciune.

„Doamne, Dumnezeul meu, osândit stau înaintea feței Tale celei sfinte, și-mi mărturisesc nevrednicia, neputința și sărăcia mea cea mare.

Pentru aceasta mă rog Ție: O, izvor dulce și noianul îndurării, deschide stavilele cerului și plouă asupra mea bunătățile îndurării Tale, pentru ca să pot scoate lacrimi, să plâng, să spăl și să curățesc sufletul meu de întinăciunea păcatelor, cu căința tare și adevărată.

Și ca să-mi dai acest dar, Stăpâne, pun mijlocitor pe Înaintemergătorul Ioan, către care zic:

O, învățătorule al pocăinței și mărite Proorocule, care ești mai mare decât toți proorocii, precum însuși Fiul lui Dumnezeu te-a numit în Sfântă Evanghelie, tu care ai arătat poporului pe Stăpânul Hristos, tu care L-ai botezat în Iordan și ai văzut cerurile deschizându-se, tu care ai auzit glasul Părintelui ceresc și ai văzut pe Duhul Sfânt că un porumbel pogorându-se peste El.

Rogu-te, ajută-mi cu mijlocirea ta, tu care stai în cer înaintea Judecătorului veșnic, și fă-L să se îndure de mine, căci ai multă îndrăzneală la iubirea Lui.

Întinde mână aceea cu care L-ai botezat și strică cugetele mele cele rele și mă întărește să-mi petrec viață pe calea cea bună a lui Dumnezeu.

O, Proorocule, luminează-mi mintea cu poruncile Domnului, că să le țin minte și să le păzesc până la sfârșitul vieții mele. Și să stai lângă mine în oră morții mele, să mă duci pocăit înaintea Stăpânului meu, Dumnezeu.

Roagă-te încă și pentru toată lumea, ca Dumnezeu să dea ajutor creștinilor, și celor vii și celor adormiți, să-i odihnească în necazurile cele multe, să le dea toate cele de trebuință și să-i învrednicească Împărăției Sale. Amin.”

Părintele Calistrat Chifan: Gelozia şi furia scurtează viaţa, grijile te-mbătrânesc înainte de vreme! Bucuria omului îi prelungeşte viaţa!

„Nu-ţi lăsa sufletul pradă tristeţii şi nu te înnegura cu propriile-ţi gânduri. Veselia inimii, aceasta-i viaţa omului; bucuria omului îi prelungeşte viaţa. Iubeşte-ţi sufletul şi alintă-ţi inima, alungă-ţi întristarea, căci întristarea pe mulţi i-a ucis şi-n ea nu-i niciun folos. Gelozia şi furia scurtează viaţa, iar grijile te-mbătrânesc înainte de vreme..”

Isus Sirah în Ecclesiasticul, 30:21-24 (traducere de Bartolomeu Anania)

Părintele Calistrat Chifan

**

Rugăciunea soților stăpâniți de patima geloziei, a certurilor și neînțelegerilor

Iubitorule de oameni, Împăratul veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, miluieşte, Doamne, pe cei ce ne urăsc, ne pizmuiesc şi ne ocărăsc; aşijderea şi pe cei ce ne grăiesc de rău.

Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru noi, păcătoşii, nici în veacul de acum, nici în cel ce va să fie. Doamne, Dumnezeul nostru, caută dintru înălţime ca un Bun asupra inimilor noastre, ce sunt lipsite de dragoste şi de unire şi sunt îmboldite de spinii urii şi ai altor păcate.

O picătură din harul Sfântului Tău Duh coborând peste Dânsele, rourează-le bogat, ca să aducă roade bune şi din dragostea cea către Tine să sporească în fapte bune şi să petreacă în dragoste şi unire.

Aşa, Doamne, înmulţind dragostea în inimile noastre, păzeşte-ne de tot răul şi de asuprirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră, de războiul cel dintre noi şi totdeauna ne ajută să ne iubim unii pe alții şi să facem tot binele, spre a ne învrednici de bunătăţile Tale cele cereşti. Amin.

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!