Rugăciunea de MIERCURI SEARA către Maica Domnului,te ajuta sa treci peste greutati

În timpul postului Sfintei Marii poți spune o rugăciune foarte puternică. În cazul în care treci prin clipe grele, această rugăciune te ajută să îțo vindeci sufletul și corpul.

Miercuri seara, poți spune o rugăciune către Maica Domnului, ocrotitoarea femeilor însărcinate, precum și a copiilor, a mamelor și a fecioarelor. De asemenea, mama lui Iisus Hristos este și ocrotitoarea părinților care au copii.

Pentru că este perioadă de post, ține post în această zi și spune această rugăciune:

Cântarea 1.

Irmos:

Celui Ce a făcut zid în curgerea Mării Roşii şi l-a dat lui Israel şi a acoperit întru adânc pe Faraon cu toată oastea, să cântăm Domnului, căci cu Slavă S-a proslăvit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cort Cinstit al Stăpânului te-ai arătat, de Dumnezeu Dăruită, care ai cinstit firea strămoşului; pentru aceasta te rog pe tine, Curată: de toată necinstirea patimilor izbăveşte-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Învredniceşte mintea mea cea netrebnică şi întinată, să se înalţe mai presus de materia cea lumească şi pământească şi întăreşte-o, Fecioară, să trăiască viaţa îngerilor celor fără de materie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Înlăuntru având sădit pe a milui şi a izbăvi, miluieşte-mă, Doamnă şi mă izbăveşte pe mine desfrânatul, ca să propovăduiesc tuturor mila ta cea covârşitoare spre mine.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşă Pecetluită şi Grădină Încuiată şi Munte cu totul Umbrit, Rai Nejefuit, care ai adus pe Hristos, Pomul vieţii celei de-a pururea Vecuitoare, te cunoaştem Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 3-a.

Irmos:

Peste ape întemeind pământul, Cuvinte, Hristoase Dumnezeule şi pe inimile noastre le întăreşte, ca să Te laude pe Tine.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dă robilor tăi, Curată, cererile cele mântuitoare în această Dumnezeiască Biserică a ta, întru care ai arătat Izvorul minunilor, care de-a pururea izvorăşte prin Dumnezeiasca ta venire de faţă şi de judecata cea veşnică izbăveşte-i.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Curată, Ceea ce ai născut pe Hristos, Adâncul milei, mai presus de pricină şi de cuvânt, pe Dătătorul tuturor bunătăţilor. Pentru aceea, această casă Dumnezeiască a ta ai arătat-o cu adevărat, prin Dumnezeiască umbrirea ta, curăţitoare de patimile cele de tot felul.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Învredniceşte-mă, Dumnezeule, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, a mă pocăi desăvârşit şi din inimă să suspin şi să plâng totdeauna cu tot sufletul şi să mă căiesc cu tot gândul pentru acelea care le-am păcătuit cu cunoştinţă şi cu necunoştinţă, scârbindu-Te pe Tine Cel Milostiv.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Ceea ce eşti Sicriu Înţelegător, care ai născut lumii cu adevărat Mana Cea Nestricăcioasă, vino de faţă în mijlocul nostru, Fecioară şi ne satură de Pâinea Cea Tainică, pe noi care cu dragoste şi cu credinţă şi cu adevărat te fericim pe tine.

Cântarea a 4-a.

Irmos:

Auzit-am auzul Tău, Doamne, că Te-ai văzut pe pământ, ca să ne mântuieşti pe noi; pentru aceea strigăm: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Căzând în patimi trupeşti urâte şi în multe întinăciuni sufleteşti, mă chinuiesc fiind rănit cu îndoite săgeţi; pentru aceasta te rog pe tine, Curată: vindecă-mă, ca o Atotputernică.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Uşă a lui Dumnezeu mai înainte te-a văzut Proorocul, Fecioară Preacurată, prin Care Însuşi a trecut precum ştie; pentru aceasta te rog pe tine: deschide-mi mie uşile pocăinţei.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

De mâncarea cea vătămătoare şi de stricăciune făcătoare, împărtăşindu-se de demult Adam în Eden, toţi ne-am surghiunit cu amar din desfătare, Preamilostive, întru care iarăşi ne-ai adus pe noi prin mijlocirile Maicii Tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Domnul S-a Întrupat din sângiurile tale cele Curate şi tuturor oamenilor le dăruieşte pocăinţă adevărată, cu mijlocirile tale, Născătoare de Dumnezeu.

Cântarea a 5-a.

Irmos:

Roua cea de la Tine, Hristoase Dumnezeule, vindecare s-a arătat nouă credincioşilor; iar pământul, celor ce cu necredinţă petrec, cădere vesteşte; pentru aceea, de noapte mânecând, cântare Ţie aducem.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Totdeauna păcătuind, Curată şi afundată în patimi pe ştiinţa mea aducând-o, eu ticălosul m-am deznădăjduit; ci tu mă miluieşte, cea cu totul fără de prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Îngreuiaţi fiind cu somnul păcatului, Curată, însă pe noi cei ce priveghem în Preacinstită Casa ta, cu Dumnezeiască şi trează solirea ta, miluieşte-ne Mireasă a lui Dumnezeu.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Maică Fecioară Curată, lauda solirilor tale este Preaînaltă pretutindeni, prin care şi acum izbăveşte-mă din toate felurile de înconjurări ale vieţii acesteia.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Îmbolnăvindu-mă foarte şi cu amândouă cumplit necăjindu-mă, Curată, mă rog să primesc de la tine sănătate sufletului şi trupului, cu rugăciunile tale.

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!