Rugăciunea de Rusalii aduce liniște si prosperitate celui care o citește și-l apără de rele

În calendarul ortodox, Rusaliile mai sunt cunoscute și sub denumirea de Pogorârea Sfântului Duh sau Cincizecimea.

Rusaliile reprezintă una dintre cele mai vechi sărbători creștine și abundă în tradiții și superstiții. Rugăciunea care se rostește de Rusalii face munini în familie, aduce pace și prosperitate.

Rusalii 2018. Data exactă și ce semnifică

Rusaliile sau Pogorârea Sfântului Duh se sărbătoresc anual la cincizeci de zile după Învierea Domnului. Anul acesta, Rusaliile sau sărbătoarea Cincizecimii pica duminică, pe data de 27 mai.

În Vechiul Testament, se anunța Pogorârea Duhului Sfânt cu denumiea de „capătul sărbătorilor”, indicând evenimentul care va încheia istoria mântuirii. A doua zi, creștinii sărbătoresc Lunea Rusaliilor sau Sfânta Treime.

Rugăciunea de Rusalii

„Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ai dat pacea Ta oamenilor, şi darul Preasfântului Spirit, încă fiind cu noi întru viaţa aceasta…

L-ai dat pururea celor credincioşi spre moştenire neînstrăinată, iar astăzi, m-ai arătat, ai trimis acest dar Învăţăceilor şi Apostolilor Tăi.

Dă gândurilor mele Spiritul înţelepciunii Tale; Spiritul înţelegerii dărueşte-L nepriceperii mele; cu Spiritul temerii de Tine adumbreşte faptele mele, şi Spirit drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele şi cu Spiritul Cel stăpânitor întăreşte alunecarea cugetului meu. Amin!”

Fiind una dintre cele mai vechi și mai importante sărbători are creștinătății, Rusaliile sunt prăznuite încă din vremea Sfinților Apostoli, iar în zilele noastre duminica și Lunea Rusaliilor sunt libere de la stat.

Rugăciunea lui Daniil Sihastru vă scapă de boli și neputințe

Cunoscut și sub numele de Daniil Schimonahul sau sfântul Daniil cel Nou, sfântul Daniil Sihastru, cinstit cu mare cinste în fiecare an, pe data de 18 decembrie, rămâne și acum cel mai popular sfânt al Moldovei, rugăciunea sa făcând mari minuni cu cei care o citesc cu inima curată și credință în Mântuitorul.

La mănăstirea Putna se găsește și acum degetul cu care sfântul i-a arătat lui Ștefan cel Mare unde să ridice sfântul lăcaș

Născut într-un sat ce aparținea de Episcopia de Rădăuți, Daniil Sihastru, pe numele său de botez, Dumitru, l-a iubit nespus pe Domnul încă din copilărie, când a hotărât să aleagă viața călugărească, primind, potrivit datinilor monahale, numele de David.

Ulterior, s-a retras la schitul Sfântul Lavrentie din apropierea Sucevei, unde a dus o viață aspră în post și rugăciune, primind ultima treaptă a călugăriei și numele nou de Daniil. Dar sfântul vroia mai multă apropiere de Dumnezeu, așa că s-a retras într-un loc tăinuit, într-o stâncă, unde, spune tradiția a dăltuit un paraclis, din care se mai văd astăzi naosul, altarul și pridvorul, iar dedesubt a săpat, tot în piatră, o începere, care i-a slujit drept chilie.

Despre momentul adormirii sale întru Domnul nu se cunosc date exacte, fiind păstrată doar o lespede de gresie pe care stă scris în slavonă:  „Acesta este mormântul părintelui nostru David, schimnicul Daniil”, fără nicio lămurire cu privire la data mutării sale la Domnul.

Legenda spune că la moartea sa ar fi participat însuși Ștefan cel Mare, care ar fi ordonat ca acea piatră funerară să-i fie așezată pe mormânt. La mănăstirea Putna există și acum degetul arătător al lui Daniil Sihastru, care a fost îmbrăcat în ferecătură de argint și împodobit cu mărgăritare. Cu acest deget, spune tradiția că i-a arătat sfântul marelui Ștefan cel Mare care este locul unde să ridice sfânta mănăstire.

Cinstit ca sfânt încă din viață
Minunile săvârșite de-a lungul vieții, de la boli grave la diferite alte neputințe, au făcut ca Daniil Sihastru să fie considerat sfânt încă din timpul vieții.

Citiți rugăciunea sa în orice moment când viața vă pune la încercare și veți vedea cum miracolele sunt doar la un pas de dumneavoastră…
„Viață îngerească ai petrecut pe pământ, Sfinte Daniil, chip și pildă făcându-te ucenicilor tai. Prin rugăciuni, posturi îndelungate și privegheri, te-ai învrednicit a te sălășlui în pământul celor blânzi, Sfinte Daniil, de Dumnezeu cinstitorule, podoaba sihaștrilor și lauda călugarilor.

Cuvioase Părinte Daniil, în tot pământul a ieşit vestea minunilor tale; pentru aceasta în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale, taberele diavolilor le-ai îndepărtat, cetele îngereşti ai ajuns, a căror viaţă fără prihană ai urmat. Îndrăznire având către Dumnezeu, cere pace sufletelor noastre. Împlinind voia lui Dumnezeu pe pământ şi încingându-te cu armele Duhului, Cuvioase, ai biruit toate ispitele diavolului, care neîncetat dau război sufletelor noastre.

Având multă râvnă dumnezeiască, din tinereţe ai părăsit casa părintească şi ai îmbrăţişat viaţa călugărească, nevoindu-te în ascultare, curăţie şi sărăcie de bună voie, împodobindu-ţi sufletul cu fapte bune. Ucenic al Sfântului Leontie de la Rădăuţi fiind, nevoinţelor lui ai urmat, Cuvioase Părinte Daniil, înmulţindu-ţi ostenelile şi silindu-ţi firea, prin harul lui Dumnezeu, pentru a dobândi cele veşnice. În suspinuri ziua şi noaptea ai petrecut, Cuvioase, gândind la ceasul cel înfricoşător al Judecăţii; cu postul şi cu privegherea trupul ţi l-ai vestejit şi, prin smerenia ta, ai surpat viclenia diavolului. Sfintele tale moaşte de la Voroneţ s-au făcut izvor nesecat de vindecări celor credincioşi şi ocrotire de multe primejdii, cu rugăciunile tale cele către Dumnezeu.

De Dumnezeu cinstitorule Sfinte Părinte Daniil, tu, precum zice proorocul, cu lacrimi ai udat pământul şi n-ai dat somn ochilor tăi, nici genelor tale dormitare, arătând dorul inimii înflăcărate către Hristos, pe care L-ai iubit din copilărie. Drept aceea te-ai făcut pildă călugărilor şi ai săvârşit tot felul de fapte bune. Deci, mult lăudate părinte, cu rugăciunile tale, cere de la Dumnezeu să dea lumii pace, Bisericii unire şi nouă mare milă. Amin!”.

error: Content is protected !!