Rugăciunea de SCHIMBAREA LA FATA te ajuta sa treci peste necazuri și poate implini dorințele!

În această zi, cei care au o mare dorință, pot începe să citească o rugăciune de mare folos.

Rugăciunea se citește 12 zile la rând

Pentru efect maxim, această rugăciune se citește timp de 12 zile, începând din ziua Praznicului. Se spune că această rugăciunea a adus mare bucurie în viața tuturor celor care au rostit-o și le-a împlinit dorința…

Iată mai jos și textul rugăciunii…
“Doamne Iisuse Hristoase mă rog Ție în această zi de mare sărbătoare.  Tu, care Te-ai Schimbat la Față în prezența ucenicilor Tăi : Petru , Iacov și Ioan, aleși de Tine să te însoțească pe Muntele Tabor, și Le-ai  arătat lor că slava Ta se poate revărsa ca un mir asupra lumii, care să ne binecuvânteze viața de fiecare zi.

La ceas  de mare sărbătoare te  rog, Doamne Iisuse, Tu care ești cu adevărat Raza tatălui Tău,  trimite asupra mea o rază din strălucitoarea Ta lumină ca ea să mă călăuzească în clipele de supărare, când grijile mă sufocă, când nu mai am spor în munca  mea, când dușmanii mă pândesc sau când boala mă învăluie fără să știu.

Schimbarea Ta la Față să mă ajute și pe mine, păcătosul, să găsesc drumul  luminos de care am atâta nevoie, iar sufletul meu împietrit  de necazuri să se elibereze de supărare și de spaima că  viața mea va fi în continuare un coșmar.

Ajută-mă Doamne Hristoase să mi se împlinească și marea mea dorință …. (spune dorința). Ajută-mă în acest moment de cumpănă din viața mea și arată-mi drumul care să-mi schimbe cursul vieții, să nu mai am parte de întuneric, de pagubă, de boală și de răzbunarea dușmanilor adunați în jurul meu ca într-o șerpărie.

Amin”.

Rostită 10 zile la rând, Rugăciunea către Maica Domnului te scapă de necaz și îndeplinește dorințele imposibile!

La vreme de necaz sau de mari probleme, există o rugăciune extrem de puternică către Maica Domnului. Pentru ca efectele să fie cele dorite, rugăciunea se rostește de 5 ori pe zi, timp de 10 zile. De asemenea, scrieți rugăciunea pe 10 bucățele de hârtie și puneți-le într-o biserică, pentru ajutorul altor credincioși.

Faceți milostenie
La sfârșitul celor 10 zile de rugăciune, e indicat să duceți o pâine, o lumânare și un pomelnic la biserică pentru a fi citit de preot. După ce terminați ritualul, faceți milostenie la cei săraci, în cinstea Maicii Domnului.

Iată mai jos și textul rugăciunii…
“Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare spre tine îmi indrept gândul, inima și toate simțurile și te rog cu lacrimi:

Până când Măicuță a milostivirii va fi această durere necontenită pe pământ?

Până cand vrăjmașii nevăzuți ai neamului omenesc vor da lovituri atât de puternice bieților oameni?

Până când vor pângări și vor necinsti trupurile, sufletele și viețile lor? Înșelându-i ca să nu cunoască adevărul, să nu îndeplinească poruncile divine și să nu dea slavă și cinste pururi măritului Dumnezeu Cel în Treime închinat: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt?

Ridică-te Stăpână Atotbună și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului Tău iubit Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie, îndreptându-ne pe cărările mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.

Roagă-te Fecioară pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei pe întreg pământul, pentru poporul acesta, conducătorii lui, rudele mele, pentru văduve, orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți pentru credință, pentru salvarea celor ce au rătăcit în secte, pentru cei răposați. Ajută-ne să ne pocăim toți oamenii de păcatele noastre, să iubim Biserica, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu care a venit să sufere chinuri barbare pentru bietele oițe rănite atât de mult de vrăjmaș.

Roagă-te Măicuță Sfântă și pentru aceste nevoi ale mele (rostește necazurile pe care le ai și dorințele pe care vrei să ți le îndeplinească Maica Domnului).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh în vecii vecilor.

Amin!”.

 

error: Content is protected !!