Rugăciunea din Săptămâna Luminată, de mare ajutor pentru îndeplinirea dorințelor! Se citește începând de mâine…

Rugăciunea din Săptămâna Luminată – În săptămâna care urmează după praznicul Învierii Domnului, cunoscută sub denumirea de Săptămâna Luminată, se spune că raiul se deschide pentru ce ținuți de iad și rămâne așa până la Duminica Tomii.

Pentru a vă îndeplini dorințele și a simți bucuria Învierii Mântuitorului, iată ce rugăciune trebuie să citiți.

Rugăciunea din Săptămâna Luminată – Această rugăciune se citește doar în genunchi!
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-mi-l mie, sluga Ta. Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu. Că binecuvântat eşti Tu în vecii vecilor. Amin.

Cel ce a înviat din morți, Hristos Adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și ale Preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Bine ești cuvântat, Stăpâne Atotțiitorule! Care ai luminat ziua cu lumina de soare și noaptea ai strălucit-o cu raze de foc. Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei și a ne apropia de începuturile nopții. Ascultă rugăciunea noastră și a tot poporului Tău. Și ne iartă tuturor păcatele noastre cele de voie și cele fără de voie.

Primește rugăciunile noastre cele de seară și trimite mulțimea milei Tale și a indurărilor Tale peste moștenirea Ta. Ocroteste-ne cu sfinții Tăi îngeri. Înarmează-ne cu armele dreptății Tale. Îngrădește-ne cu adevărul Tău. Păzește-ne cu puterea ta. Mântuiește-ne de toată primejdia, de tot vicleșugul celui potrivnic.

Și ne dăruieste în această seară cu noaptea ce vine și toate zilele vieții noastre desăvârșit, cu pace, fără de păcate, fără sminteală și fără nălucire. Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților, care Ți-au plăcut din veac.

Ce NU aveți voie să faceți în această săptămână, după Paște!

Săptămâna care urmează praznicului Învierii Domnului, cunoscută și sub denumirea de Săptămâna Luminată este plină de tradiții, a căror vechime se pierde în istorie.

Nu se fac parastase

Potrivit rânduielilor bisericii, în Săptămâna Luminată nu se fac parastase pentru cei trecuți la Domnul, aceste slujbe fiind reluate după Duminica Tomii.

De asemenea, slujbele de înmormântare se săvârșesc după rânduieli speciale. Zilele de miercuri și vineri din Săptămâna Luminată sunt cu harți, credincioșii având dezlegare la toate mâncărurile de dulce.

De asemenea, este dezlegare la pește miercurea și vinerea în perioada cuprinsă între Învierea Domnului și Duminica Tuturor Sfinților, prima după Rusalii.

În Marțea Albă nu se spală

În marțea din Săptămâna Luminată, cunoscută sub numele de Marțea Albă, nimeni nu are voie să spele, să calce și să facă curat.

În această zi, credincioșii dau de pomană pască rămasă de la Paște și vin roșu. În Miercurea Albă, femeile nu au voie să muncească, dar bărbații se pot duce la câmp. Se crede că cine nu respectă această datină, vor fi lipsiți de bucate pe masă.

În Joia Verde se cinstesc grânele

Ziua de joi din Săptămâna Patimilor este cunoscută sub denumirea de Joia Verde, acum cinstindu-se grânele și grădinile pentru a nu fi atras ghinionul asupra casei.

În Vinerea Scumpă, vinerea din Săptămâna Luminată, potrivit tradiției, se sfințesc fântânile, după slujba de seară.

error: Content is protected !!