Rugăciunea inimii te scapă de vrăjmași… Se rostește dimineața, înainte de a te ridica din pat!

Potrivit sfinților părinți, pentru a tăia ispitele vrăjmașului, trebuie să spunem permanent rugăciunea lui Iisus. Iată care sunt celelalte arme importante cu care putem să ne apropiem cât mai mult de Dumnezeu, lăsând ispitele deoparte.

Rugăciunea inimii se începe dimineața, din pat

Este indicat ca rugăciunea inimii – ”Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul!” – e indicat ca aceasta să fie spusă încă de la prima oră a dimineții, chiar când sunteți în pat.

Diavolul nu suportă rugăciunea, să nu uitați asta niciodată și odată ce veți simți prezența lui Dumnezeu, acesta va fi distrus. Această incredibilă rugăciune se spune permanent: și când sunteți pe drum, în mașină, în timp ce mâncați, beți, în absolut orice împrejurare.

Smeriți-vă!
O altă armă extrem de importantă împotriva diavolului este smerenia. Nu vă mândriți niciodată, faceți fapte bune, fiți milostivi și veți vedea cum lucrurile bune vor încep să intre în viața dumneavoastră, iar Diavolul nu se va mai apropia.

Nu în ultimul rând, aveți grijă să iubiți curat, din tot sufletul dumneavoastră. Doar cel care are o asemenea iubire, îl are pe Dumnezeu alături: „Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne în iubire, rămâne în Dumnezeu şi Dumnezeu rămâne întru el”.

Citește rugăciunea pentru iertarea păcatelor!

În viața oricărei persoane există un moment când parcă nimic nu mai funcționează. Indiferent că este vorba de probleme la serviciu, în familie de sănătate, când vă aflați în impas, citiți rugăciunea de iertare. Poate face adevărate minuni.

Post și milostenie
Potrivit sfinților părinți, există o singură cale prin care rugăciunea este ascultată: dacă e însoțită de post, milostenie și o viață fără de prihană.

Când norii s-au abătut asupra vieții dumneavoastră, nu mai stați pe gânduri și spuneți următoarea rugăciune, care vă redă încrederea în propriile forțe, fiind grabnic ajutătoare.

„Dumnezeul meu, cred întru Tine și mă rog Ție, întărește-mi credința! Te iubesc, sporește-mi dragostea! Mă pocăiesc, fă-mi căința să prisosească! Te slăvesc că pe întâiul meu început! Îți mulțumesc, Binefăcătorului meu cel veșnic!

Te chem ca pe puternicul meu ajutor, Dumnezeul meu, binevoiește și povățuiește-mă cu înțelepciunea Ta, călăuzește-mă cu dreptatea Ta, mângâie-mă cu milostivirea Ta, apăra-mă cu puterea Ta. Îți închin, o, Dumnezeule, gândurile, faptele, suferințele mele. Ca în viitor să mă gândesc la Tine, să grăiesc de Tine, să lucrez după voia Ta, să sufăr pentru Tine.

Doamne, eu voiesc ceea ce voiești Tu. Pentru că Tu voiești să mă supun voii Tale și făgăduiesc să fac ceea ce voiești Tu. Te rog cu umilință, luminează-mi mintea, oțelește-mi voia, curățește-mi trupul și-mi sfințește sufletul! Dumnezeule preabun, ajută-mă să mă curățesc de greșalele trecute, să biruiesc ispitele viitoare și să lucrez cuvintele virtuții. Umple inimă mea de dragoste pentru bunătatea Ta, de ură pentru greșalele mele, de râvnă pentru binele aproapelui și de defăimare pentru deșertăciunile lumii.

Doamne Dumnezeule, miluiește-mă!
Fă-mă să fiu supus mai-marilor mei și cu dragoste către cei mai mici, credincios prietenilor și iertător vrăjmașilor mei. Vino, Atotputernice, întru ajutorul meu. Ca să biruiesc cele șapte păcate de căpetenie, care sunt pricină tuturor păcatelor. Să biruiesc mândria prin smerenie creștinească, iubirea de argint prin milostenie, invidia prin dragoste și bucurie. Pentru binele aproapelui, desfrânarea prin înfrânare și curăție, lăcomia prin cumpătare, mânia prin răbdare, lenea prin bărbăție creștinească.

Asemenea să biruiesc și toate celelalte păcate și patimi ce izvorăsc din acestea. Și-mi dă virtuțile creștinești: credința, nădejdea și dragostea. Dumnezeul meu, fă-mă înțelept întru lucrările mele, curajos în primejdii, răbdător în nenorociri și smerit în propășire. Nu mă lăsa să uit vreodată a fi cu luare-aminte la rugăciuni și în biserică, cumpătat la masă, repede la împlinirea datoriilor și statornic în hotărâri.

Doamne, insuflă-mi grijă să am totdeauna conștiință dreaptă, înfățișare cuviincioasă, vorbire folositoare și purtare în bună rânduială. Dă-mi harul Tău, că să mă deprind a-mi stăpâni totdeauna patimile, a mă învrednici de darurile Tale, a păzi legea Ta și a merită mântuirea.

Dumnezeul meu, fa să cunosc cât de mici sunt bunătățile pământești și cât de mari sunt cele cerești, cât de scurt este timpul acestei vieți și cât de nemărginită este veșnicia. Ajută-mi să fiu întotdeauna gata de moarte și să nu mă cutremur de judecată Ta, să scap de chinurile cele veșnice și să dobândesc raiul prin lisus Hristos, Domnul nostru. Amin.”

 

error: Content is protected !!