Rugăciunea pe care orice creștin trebuie să o rostească împotriva duhurilor rele

Există duhuri rele? Cel mai bun răspuns la această întrebare l-a dat părintele Arsenie Boca în celebrele sale discursuri: ”Există duhuri rele. Existenţa lor este afirmată de Iisus, şi-a însuşit-o Biserica şi au luptat împotriva lor sfinţii.

Ele există real. Sunt ceata îngerilor căzuţi, ceata lui Lucifer, începătorul trufiei de a fi mai presus de Dumnezeu.

Ele nu sunt idei sau sentimente neobişnuite ca stare de nervi, căci acestora le puneau precis întrebarea: ce a intrat în turma de porci şi s-a înnebunit toată şi s-a aruncat în mare?

Au intrat sentimentele, ideile, sau vreo stare colectivă de nervi?!” Una dintre cele mai puternice moduri de a scăpa de aceștia este să citiți rugăciunea împotriva demonilor.

Post, rugăciune, împărtășanie

Înainte de a începe să citiți această rugăciune este bine să vă împărtășiți și să vă spovediți. De asemenea, este indicat să țineți post pentru un efect maxim.

“Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.

Doamne miluiește (de trei ori), Slavă…, și acum…

Tatăl nostru, Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne irtă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău.

 

Apoi această rugăciune:

Doamne, viforul necazurilor se ridică asupra mea şi duhurile necurate nu-mi dau pace, dar întru Tine îmi pun toata nădejdea şi pazei Tale mă încredinţez întreg, că Tu cunoşti pricina răului care mă bântuie şi eşti dezlegarea tuturor legăturilor necurate. La Tine toţi perii capului meu sunt număraţi.

De Tine toţi demonii ştiu şi se cutremură. Deci pe Tine Te rog, Doamne, Atotputernicule, să îndepărtezi de la mine orice duh necurat şi orice rău pierzător de suflet, scoţându-mă pe mine biruitor peste toată făcătura diavolească, sub acoperământul dreptei Tale şi întru Crucea Ta cea atotizbăvitoare.

Că Tu eşti întărirea şi scăparea noastră în veci, Hristoase Dumnezeule şi Ţie slavă Îţi înălţăm: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Amin”.

error: Content is protected !!