Rugăciunea PUTERNICA a zilei de JOI care te scapa de orice rau din viata ta si te ajuta sa-ti indeplinesti dorintele

Rugăciunea ajutătoare trebuie rostită în fiecare zi a săptămânii. Află care este rugăciunea pe care o poți spune în zilele de joi ale lunii.

În fiecare zi ar trebui să spui o rugăciune prin care mulțumești pentru ceea ce ai, pentru sănătatea ta și a familiei, pentru iertarea păcatelor tale și ale celor care nu mai sunt.

Rugăciunea îți ajută sufletul să se despovăreze de gânduri apăsătoare, probleme și de tot ceea ce te mai macină.

Rugăciunea zilei de joi
Doamne Iisuse Hristoase, Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu Tatăl,care în ziua de astăzi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi,

şi cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor, şi ale ucenicului care Te-a vândut!

Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale Cele Sfinte

şi binecuvântându-le cu puterea Ta cea Dumnezeiască,

le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând

Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sânt Trupul şi Sângele Meu,

pentru ca să se ierte păcatele voastre.’

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer

şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci,

ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit.

Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi,

iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi.

Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi,

să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie,

cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine,

acum şi în timpul morţii mele,

iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine,

fără de nici o frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului,

intrând în mărirea Ta cea cerească.

Ajută-mi, Doamne, ca să Te măresc în veci, să mă închin Numelui Tău Celui Sfânt. Amin.

Cu aceste două rugăciuni ne mântuim toţi creştinii! Nu este nevoie să citim enciclopedii şi nici multe cărţi!

Sfinţii Părinţi au fost luminaţi şi ne-au lăsat aceste dragi rugăciuni. Trei şi două cuvinte: „Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-ne pe noi, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi!”. Nu este nevoie să citim enciclopedii şi nici multe cărţi. Cu aceste două rugăciuni ne mântuim toţi creştinii.

Monahii, care nu au grijile mirenilor, se roagă mult şi ajung sus. Îi ajută mult şi Maica Domnului. Este ca şi cum ar vorbi la urechea lui Hristos, deoarece se dedică rugăciunii şi acesta este principala lor grijă. Cine are darul rugăciunii în inima lui, atunci când va muri, nu-l vor atinge vămile. După moarte, merge direct la Hristos. Nu are piedici, deoarece numele lui Hristos are putere. Dumnezeu este foc.

Extras din interviul cu Stareţul Efrem Filotheitul

Sursa: ganduridinierusalim.com

Rugăciune mare pentru mântuirea celor adormiți!

Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gân­­dul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri lumi­noase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată dure­rea, întristarea și sus­­pinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împă­răția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veș­nice și des­fătarea vieții Tale celei ne­sfâr­șite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna ador­­­mi­ților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Prea­sfân­tului și Bunului și de viață făcă­to­ru­lui Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, su­fle­tele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!

 

 

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

error: Content is protected !!