Rugăciunea sfântului Foca alungă farmecele și te scapă de rele

Sărbătorit atât în iulie cât și în septembrie, sfântul Foca este cunoscut din cele mai vechi timpuri ca fiind cel care-i gonește pe demoni, elimină farmecele și tămăduiește de toate neputințele.

Ocrotitorul marinarilor
Istoria povestește că sfântul Foca a întors mulți oameni la dreapta credință, chiar și pe păgâni care au încetat să se mai închine idolilor. Ocrotitor al marinarilor, acesta este chemat în ajutor de cei care înoată. Mai mult, se crede că sfântul Foca li se arată marinarilor, având grijă de ei, deșteptându-l pe cârmaci când adoarme, apare pe partea dinainte a corabiei și uneori chiar umblă pe mare.

Tradiția spune însă că sfântul Foca trebuie cinstit cu mare slavă pentru că altfel se răzbună pe cei care lucrează de ziua lui și nu puține au fost momentele când casele, cerealele gospodrilor și stogurile de paie au început să ardă din senin.

Iată mai jos și rugăciunea…
“De prunc te-ai arătat vas strălucit al Duhului, cel ce te-ai îmbogățit de la El cu darul minunilor, Focă întru tot sfințite, de când ai început a-I sluji Mântuitorului întru cuvioșie, și ai băut întru nevoință paharul Lui. O, pe ține te rugăm, mijlocește pentru sufletele noastre.

Că pre un soare înțelegător al Bisericii de Dumnezeu luminat și purtător de lumina te-a pus pre ține Stăpânul cel prea înalt, mucenice, că să luminezi mulțimea credincioșilor. Că viețuirea și nevoințele tale le-a primit că un mir de bună mireasmă, Cel ce singur este milostiv”.

Rugăciune specială pentru sporul casei…

Nu puține au fost cazurile când oamenii se plâng că nimic nu se mai leagă, iar banii, oricât de mulți ar fi, dispar ca prin farmec. sigur că toți se gândesc că le-a fost luat sporul casei. În acel moment, citiți cu toată încrederea o rugăciune specială pentru sporul casei.

“Binecuvintează, suflete al meu pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte!
Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină; Cel ce întinzi cerul ca un cort; Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale lui; Cel ce pui norii suirea Ta; Cel ce umbli peste aripile vânturilor; Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc;

Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea lui, și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui; peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus, pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul.

Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape; adapa-se-vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerulul vor locui; din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adapi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul.

Cel ce răsari iarba dobitoacelor și verdeața spre slujba oamenilor; ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului; ca să veselească fața cu untdelemn și pâinea inima omului o întărește.
Sătura-se-vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit; acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor.

Făcut-ai luna spre vremi; soarele și-a cunoscut apusul său.
Pus-ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii; puii leilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărit-a soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși-va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut! Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă; acolo se găsesc târâtoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă; balaurul acesta pe care l-ai zidit, ca să se joace în ea.

Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrana la bună vreme.
Dându-le Tu lor, vor aduna; deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-Ți Tu fața Ta, se vor tulbura; lua-vei duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei duhul Tau și se vor zidi și vei înnoi fața pământului.

Fie slava Domnului în veac! Veseli-se-va Domnul de lucrurile Sale.
Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură; Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta-voi Domnului în viața mea, cânta-voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul” Amin!.

 

error: Content is protected !!