Rugăciunea sfântului Partenie dezleagă farmecele și blestemele!

Rugăciunea sfântului Partenie – Cinstit și slăvit pentru puterea sa incredibilă de a vindeca bolile grave, în special cancerul, credincioșii se roagă sfântului Partenie din Lampsakos și pentru a le dezlega farmecele, vrăjile și blestemele. Citiți rugăciunea acestuia și problemele dumneavoastră se vor rezolva…

Rugăciunea sfântului Partenie – Cunoscut și ca sfântul tămăduitor al cancerului de prostată
Primind har divin de la Mântuitor de a alunga demonii și a vindeca tot felul de boli, sfântul Partenie face minuni și dincolo de moarte, salvând credincioșii din cele mai grave momente ale vieții.

Sfântul Partenie este cunoscut ca vindecând boli sufletești și trupești, motiv pentru care I se mai spune și sfântul tămăduitor al cancerului de prostată. De asemenea, sfântul ține toate pericolele la distanță.

Iată și rugăciunea…
„Dumnezeiesc har de minuni ai primit, de Dumnezeu înţelepţite, Sfinţite Partenie. Făcătorule de minuni şi purtătorule de Dumnezeu, toate patimile credincioşilor ai curăţit. Duhurile celui viclean le-ai alungat. Pentru aceasta pe tine te lăudăm, ca pe un mare slujitor al Harului lui Dumnezeu.

Prin iconomie dumnezeiască ai făcut, Părinte, minuni neobişnuite spre mântuirea altora. Ai nimicit puterea demonilor şi ai vindecat boli grele. Și îi tămăduișeti, Părinte Partenie, pe cei care strigă: Aliluia!

Ca pe un arhipăstor prea îndumnezeit al Lampsakului şi ca pe un făcător de minuni şi izvor îmbelşugat te lăudăm pe tine, Ierarhule insuflat de Dumnezeu. Iar tu, ca unul care are îndrăzneală către Domnul, roagă-te să fie izbăviţi de tot necazul cei care strigă către tine: Bucură-te, Părinte Partenie!”.

Rostită joia, Rugăciunea Sfântului Teodosie cel Mare iartă păcatele celui ce o citește!

Rugăciunea de joi – Cu toții avem păcate și ne este sufletul încărcat, fie de greșeli mai mici sau mai mari, însă simțim nevoia acerbă de a ne elibera de ele…

Rugăciunea de joi – Putem face asta, rostind în fiecare zi de joi, rugăciunea către Sfântul Teodosie cel Mare! Este o rugăciune de mare ajutor!
„Sadit fiind în locaşurile Domnului tău, cu preastrălucitele tale fapte bune ai înflorit şi ai înmulţit fiii tăi în pustiu, cu ploile lacrimilor tale udându-i, păstorule al turmelor lui Dumnezeu.

Pentru aceasta, strigăm ţie: Bucură-te, Părinte Teodosie! Mulţimile calugărilor, te cinstim pe tine, îndreptătorule Teodosie, părintele nostru, că prin tine am cunoscut a umbla, cu adevărat, pe cărarea cea dreaptă. Fericit eşti că lui Hristos ai slujit şi ai biruit puterea vrăjmaşului.

Cel ce eşti împreună vorbitor cu îngerii, iar cu drepţii şi cu cuvioşii împreună-locuitor, roagă-te Domnului să miluiască sufletele noastre.

Împodobindu-ţi sufletul tău cu înfrânare, cu dureri şi cu rugaciuni, cu dumnezeiască cuviinţă te-ai făcut părtaş cuvioşilor, pururea slăvite, şi daruri de minuni cu adevărat ai primit, spre a tămădui neputinţele celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă.

Drept aceea şi mulţimile demonilor gonind, dai tămăduiri oamenilor în dar, de Dumnezeu purtătorule Teodosie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.

Amin!”

error: Content is protected !!