Rugăciunea sfintei Cecilia aduce liniște în căsniciile cu probleme! Când trebuie citită…

Rugăciunea sfintei Cecilia – Simbol de smerenie și iubire față de credincioși, sfânta Cecilia a rămas în sufletul credincioșilor drept cuvioasa care ajută fetele să-și găsească jumătatea, protectoarea femeilor credincioase, dar și al muzicienilor, compozitorilor, cântăreților, meșterilor de instrumente și poeților. Rugăciunea sfintei Cecilia aduce liniște în căsniciile cu probleme…

Rugăciunea sfintei Cecilia – Se citește nouă zile la rând
Rugăciunea sfintei Cecilia se citește nouă zile la rând alături de o lumânare aprinsă și este făcătoare de minuni…

„Sfânta Muceniță Cecilia, un înger luminos, ţie păzitor, te-a luminat cu Lumină Dumnezeiască. Și te-a izbăvit de tot potrivnicul. Și te-a păzit nestricată, curată, plăcută lui Hristos cu credinţă şi cu har. Pe Sfânta Muceniță Cecilia cu sfântă cuviinţă să o lăudăm.

Căci s-a făcut mireasă lui Hristos de bună voie. Și şi-a împodobit inima cu virtuţi. Ea a ruşinat semeţia lui Almachie, strălucind ca soarele în mijlocul celor ce o căutau şi după aceea s-a arătat celor de pe pământ Dumnezeiesc sprijin, întărind credinţa.

Bucură-te, strigăm ţie, Ceea ce ai Născut Bucuria! Preacurată Sfântă Cecilia, tu ne-ai izbăvit de blestem, cu mijlocirea ta. Cu Dumnezeieştile ploi ale minunilor tale speli necurăţia patimilor noastre. Pe cei topiţi de arsura durerilor îi răcoreşti, Cinstită Muceniţă Cecilia, pururea pomenită, pe cei care strigă cu credinţă, cântând: să binecuvinteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Sfântă Muceniţă Cecilia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!
Firea noastră cea lepădată, prin Strălucirea Naşterii tale a văzut Lumină, Ceea ce eşti cu totul fără prihană şi a scăpat din noaptea necunoştinţei şi din tulburarea cea întunecoasă a patimilor. Pentru aceea, ca pe o Pricină a mântuirii noastre, pe tine te cinstim.

Având pe Hristos Mire Adevărat, ai urât dragostea mirelui celui pământesc şi l-ai adus şi pe el la Dumnezeu, prin credinţă pătimind tare împreună cu tine, Sfântă Muceniţă Cecilia şi luând cununa biruinţei, adu-ţi aminte de noi împreună cu el.

Căutând pe Hristos Dumnezeu, Care S-a Întrupat din Fecioară în chip de negrăit, cu cuget curat strigai către Dânsul: după Tine am alergat, Stăpâne şi de dragostea Ta mi-am legat sufletul meu.

Amin”.

Rugăciunea către sfântul Efrem pentru eliminarea nefericirii!

Rugăciunea către sfântul Efrem – Atunci când nu vă mai găsiți rostul în lume, când nefericirea apasă pe umerii dumneavoastră, iar neîmplinirile par să vă acapareze, apelați la ajutorul sfântului Efrem, mare făcători de minuni și citiți cu mare încredere rugăciunea acestuia.

Rugăciunea către sfântul Efrem – Înlătură piedicile și vrăjmașii…Se rostește la nevoie!
“Sfinte Părinte Efrem, am aflat că milostivirea ta se arată cu grăbire spre cei aflați în mare neîmplinire și în sfâșiere lăuntrică și de aceea am cutezat să te caut și să te rog să îmi asculți și mie durerea.

Încă din copilărie mi-a fost dat să văd la oameni, în loc de fapte și cuvinte bune, lucruri și cuvinte care sunt ale întunericului. Iar pe acești oameni nu numai că i-am văzut, ci mi-au făcut mult rău, cotropindu-mi viața cu faptele, cuvintele și relele lor obiceiuri.

Vino tu, preamilostivule Efrem, și, întinzând mâna ta cea sfântă, ridică-mă cu putere și mă tămăduiește din această stare de plângere și durere. Cred cu adevărat că poți săvârși aceasta, căci dragostea ta fără seamăn este nemăsurat mai mare decât toate urâciunile care mi-au fost date să le văd, aud ori pătimesc.

Și mai cred că prin puterea Duhului Sfânt cunoști mai bine decât mine tot ceea ce este înlăuntrul meu, și de aceea te rog, coboară până în tainițele cele mai adânci ale inimii și dezrădăcinează de acolo toată moartea, urâciunea și păcatul, ca sămânța lor să nu-mi ruineze sau să-mi distrugă și viața aceasta pământească, și pe cea viitoare.

Sfinte Efrem, fă ca minunata și tainica ta îmbrățișare să îmi fie călăuză în drumul spre viața veșnică, pentru ca și prin smeritele mele fapte și cuvinte să se slăvească puterea Dumnezeului nostru, a Preasfintei Treimi, a Tătălui, a Fiului și a Sfântului Duh.

Amin”.

error: Content is protected !!