Rugăciuni de seară pentru copii. Rugăciune scurtă și puternică, înainte de culcare

Rugăciunea de seară pentru copii este bine să fie o rugăciune scurtă și puternică, una pe care copiii să o poată reține și rosti cu ușurință.

Fie că suntem persoane religioase sau mai puțin, rugăciunile de seară îi ajută pe copii să se simtă în siguranță și le alungă teama de a visa urât.

Rugăciunile de seară pentru copii pot fi rugăciuni scurte, pe care micuții să le învețe foarte repede sau, dacă ei sunt mai mari, pot fi rugăciuni de seară puternicepe care să le rostească singuri sauu împreună cu părinții.

Rugăciune de seară pentru copii. Îngerașul

Înger, îngerașul meu,
Ce mi te-a dat Dumnezeu,
Totdeauna fii cu mine
Și mă-nvață să fac bine!

Eu sunt mic – tu fă-mă mare;
Eu sunt slab – tu fă-mă tare;
In tot locul mă-nsoțește
Și de rele mă ferește!

Doamne, îngerașul Tău
Fie păzitorul meu
Să mă apere mereu
De ispita celui rău!

Rugăciuni pentru copii. Rugăciune de seară- Doamne, îngerașii tăi

Doamne, îngerașii tăi
Fie păzitorii mei,
Totdeauna, zi și noapte
Până-n ceasul cel de moarte.
Amin!

Rugăciune scurtă pentru copii-  De mâna cu îngerul meu

De mână cu îngerul meu păzitor,
Te rog Iisuse Hristoase, Doamne,
Lasă-mă să te țin de haină,
Ca Lumina Ta plină de iubire
să fie și asupra noastră mereu.
Amin

Rugăciune pentru copilul bolnav

Doamne Iisuse, Ți-ai arătat iu­birea, ai fost mișcat în fața suferințe­lor și de multe ori ai vindecat pe cei bolnavi, revărsând bucuria asupra fa­miliilor lor. Copilul nostru e bolnav: noi încercăm să-l ajutăm cu tot ceea ce e omenește cu putință. Dar ne simțim neputincioși: viața nu e în mâinile noastre. Iti oferim suferințele noastre și ale lui și le unim cu suferințele pătimirii Tale. Fă ca aceasta boală să ne ajute să înțelegem mai bine sensul vieții și dăruieste fiului nostru sănătatea, ca împreuna să-ți putem multumi și să Te putem slăvi iîntotdeauna. Facă-se voia Ta! Amin.

Rugăciune pentru copii- Tatăl nostru

Tatăl nostru Care ești în ceruri, sfin­țească-Se numele Tău, vie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer așa și pe pă­mânt.
Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noș­tri.
Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbă­vește de cel rău. Amin

Rugăciune pentru copii- Crezul

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor.
Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi șade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăsi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care de la Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Într-una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică;
Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor
Şi viata veacului ce va să fie.
Amin.

error: Content is protected !!