Rugăciuni de seară scurte: de mulțumire, de iertare și de cerere 

Mai cu seamă noaptea dorește Dumnezeu să ne aducem aminte de El și să-I aducem slavă și mulțumire. „Ziua va porunci Domnul milei Sale, iar noaptea cântare Lui de la mine” (Ps. 41, 11). Aici Proorocul David se referă la cântarea de psalmi sau la citirea de psalmi care se practică în mănăstiri și în casele creștinilor care au un program intens de rugăciune. Iată de ce nu trebuie să ne culcăm niciodată fără rugăciune.

Oricât de scurte ar fi rugăciunile pe care le rostim în cuvinte sau în taina inimii, seara se cuvine să aducem mai cu seamă mulțumire lui Dumnezeu pentru purtarea de grijă din timpul zilei. Somnul este tot un dar al lui Dumnezeu, după cum spune Psalmistul. Și acest dar trebuie primit cu gând de recunoștință față de Dăruitorul lui. „În zadar vă sculați dis-de-dimineață, în zadar vă culcați târziu, voi care mâncați pâine durerii, dacă nu v-ar da Domnul somn, iubiți ai Săi” (Ps. 126, 2).

Spre somn trebuie să ne îndreptăm cu pace, cu mintea curată de gânduri și cu sufletul împăcat, și acest lucru îl putem face numai prin rugăciune. Maica Siluana Vlad ne oferă un mod inedit de a ne ruga seara, folosind 4 tipuri rugăciuni scurte, completate și adaptate de fiecare persoană în parte. 1. „Doamne, îți mulțumesc și te binecuvântez pentru că astăzi…” Aici fiecare poate adăuga numeroasele motive pentru care Îi poate mulțumi lui Dumnezeu, îndeosebi pentru evenimentele din ziua respectivă. 2. „Doamne, ajută-mă să iert cum ierți Tu, vino în mine și iartă…”

Aici îi putem pomeni pe cei care au greșit față de noi cu ceva peste zi, fie cu un cuvânt, fie cu un gest sau cu o privire, pe care trebuie să îi iertăm, cu ajutorul lui Dumnezeu. Așa ne vom păstra sufletul împăcat. 3. „Doamne, iartă-mă pe mine pentru că…” Acesta este punctul cel mai important al rugăciunii: cercetarea conștiinței și spovedania greșelilor mici și mari înaintea lui Dumnezeu.

Dacă nu rezolvăm punctul 2, adică dacă nu-i iertăm din inimă pe semenii noștri, nu putem avea îndrăzneală să cerem de la Dumnezeu iertarea propriilor păcate. 4. „Doamne, ajută-mă, că mâine…” La finalul „convorbirii” noastre cu Dumnezeu putem cere ajutor pentru ziua care ne stă înainte, destăinuindu-I planurile, dorințele și gândurile noastre. La această rugăciune trebuie să adăugăm numaidecât: „Fie Doamne după cum voiești Tu, și nu după voia mea”. Așa putem fi siguri că ceea ce cerem de la Dumnezeu este de folos sau nu pentru viața, pentru mântuirea noastră.

Bibliografie: 1. Ortodoxia.me, Rugăciune de seară în 4 puncte: http://ortodoxia.me/rugaciune-de-seara-in-4-puncte/ 2. Creștin Ortodox, Somnul, un dar al lui Dumnezeu: https://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/somnul-dar-lui-dumnezeu-99423.html

 

 

error: Content is protected !!