Sărbătoare mare azi, pe 10 iulie! Rugăciunea pentru linişte şi sănătate la Sfinții 45 de Mucenici pomeniți azi! Se spune ori de câte ori ai mare nevoie! Este una foarte puternică, grabnic ajutătoare și mult folositoare!

Sărbătoare mare pentru creştinătate pe 10 iulie. Anual, în această zi, creştinii îi prăznuiesc pe Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei. Aceşti sfinţi au trăit în perioada împăratului Liciniu, dându-şi viaţa pentru Hristos, potrivit Creştin Ortodox.ro.

Pentru că nu s-au temut să recunoască dragostea pentru credinţă, Sfinţii au avut parte de o moarte teribilă fiindu-le tăiate mâinile şi picioarele, iar apoi trupurile le-au fost aruncate în foc. Pentru faptul că şi-au dat viaţa pentru credinţă, aceştia au devenit Mucenici, iar biserica îi prăznuieşte în fiecare an pe data de 10 iulie. În continuare vă prezentăm o parte dintre Canoul de rugăciune către Sfinţii 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, rugăciune care ajută enorm la linişte şi sănătate, conform Doxologia.

Tropar Sfinţilor 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei, glasul al 4-lea:

„Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoinţele lor, cununile nesctricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au şi ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuieşte sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Cântarea 1, glasul al 5-lea.

Mântuitorului Dumnezeu, Cel Ce a povăţuit pe popor prin mare, cu picioare neudate şi pe Faraon cu toată oastea l-a înecat, Aceluia Unuia să-I cântăm, căci cu Slavă S-a preaslăvit.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ostaşii lui Hristos cei purtători de chinuri, să-i lăudăm credincioşii cu cuget dumnezeiesc, ca pe nişte surpători ai rătăcirii şi luminaţi biruitori, cântând lui Dumnezeu laudă de biruinţă.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pătimitorilor cei ce v-aţi nevoit luminat pe pământ şi aţi răbdat chinurile, aţi primit în cer cununile, cântând cu un glas lui Dumnezeu cântare de biruinţă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiind legaţi prin credinţă de unirea sufletului, aţi năvălit împotriva rătăcirii şi v-aţi arătat, biruitori purtători de cununi, cântând împreună cu un glas laudă de biruinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Preacurată Maica lui Dumnezeu, roagă neîncetat pe Dumnezeu, Cel Ce S-a întrupat din tine şi de sânurile Tatălui nu S-a depărtat, să izbăvească de toată primejdia pe cei pe care i-a zidit”.

 

error: Content is protected !!