Semne CLARE că îngerul păzitor este lângă tine…

Fiecare om are în viață un înger, care-i ghidează pașii în viață. Acesta provine dintr-o sursă divină, are grijă de noi și, mai mult de atât, ne dă numeroase semne. Iată care sunt acestea…

Îngerii ne sunt alături toată viața
Sigur că există mai multe tipuri de îngeri, dar cei păzitori sunt alături de noi de la începutul și până la sfârșitul vieții. Sigur că multă lume se întreabă dacă putem comunica cu aceștia? Răspunsul este da, dacă sunteți atenți la anumite semne, cum ar fi de exemplu momentul în care simțiți că sunteți atinși ușor, de o pană.

Nu veți găsi nici o explicație, așa că nu o mai căutați. Poate fi îngerul dumneavoastră păzitor. De asemenea, puteți simți o adiere caldă sau parfumată, care vă aduce brusc un sentiment de pace și liniște. Un semn de la îngerul păzitor poate fi și un anume sunet, pe care îl veți auzi, chiar dacă nu știți de unde vine.

Mirosul poate fi răspunsul
Când îngerul păzitor este lângă dumneavoastră, veți putea simți și un miros necunoscut sau un gust dulce, mai ales în timpul rugăciunii sau meditației. E un semn că vibrația dumneavoastră a crescut. Există și persoane care au văzut îngerul păzitor, folosindu-se de puterea minții și de asemenea, i-au simțit prezența. Nu trebuie însă să inistați prea mult ca să vedeți cum arată. Faptul că este lângă dumneavoastră oricând aveți nevoie, e cel mai important lucru.

Rugăciune către îngerul păzitor

Încă din copilărie, toți am fost învățați că avem un înger păzitor mereu prezent care ne arată calea bună în viață. Important este să știm cum să ne rugăm acestuia…

De ajutor în orice situație disperată
Ori de câte ori aveți o problemă sau vă simțiți deznădăjduiți nu vă lăsați pradă durerii și ridicați rugăciuni la îngerul dumneavoastră păzitor, de mare ajutor în orice situație disperată.

“Sfinte, îngerul păzitor al vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul! Înger al lui Dumnezeu, tu stai fără mijlocire înaintea Sfintei Treimi.

Așa că te implor să nu încetezi a te ruga pentru mine, robul tău. Ca unul care ai luat tărie de la Dum­ne­zeu a păzi sufletul meu, nu înceta, cu acoperă­mân­tul aripilor tale, a-l aco­peri pe el pururea. Har fie lui Iisus! Cel ce te-a dat pe tine mie, mare păzitor sufletului meu.

Și armă asupra vrăjmașilor mei, de Dum­nezeu cin­stitule înger. Învrednicește-mă și pe mine să do­bândesc împărăția cea de sus a lui Dum­nezeu. Ca împreună cu tine să cânt cântarea Sfintei Treimi”.

Înger sfânt, roagă-te pentru mine!
”Sfinte, îngerul păzitor, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le, nu mă lăsa pe mine, păcătosul. Nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea.

Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii. Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi.

Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin”.

 

error: Content is protected !!