SFÂNTUL MASLU vindecă trupul și sufletul, îndepărtează farmecele, descântecele și blestemele – Părintele Ioan Argatu 

Sfântul Maslu este una din cele șapte sfinte taine pe care Biserica le săvârșește în folosul credincioșilor, a celor bolnavi în acest caz. Părintele Ioan Argatu îl numește o „taină a vindecării”, după cum și este. Tămăduirea nu se oprește însă numai la trup, ci merge până la suflet.

Sfântul Maslu aduce multă bucurie, pace și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Rugăciunile care se citesc în cadrul acestei slujbe au puterea de a schimba lăuntrul nostru în bine. Chiar dacă nu se vindecă deplin de boala trupească, participanții simt o ușurare sufletească, o îmbunătățire a stării de spirit și a modului de a gândi.

Aceste rugăciuni pline de har, în care se face pomenire de puterea Sfintei Cruci și a numelui Mântuitorului, îi pun de diavoli pe fugă. Părintele Argatu spune în acest sens că Sfântul Maslu aduce îndepărtarea răutăților care vin de la oameni, prin lucrarea celui rău: izbăvirea de farmece și descântece, dezlegarea legăturilor și a blestemelor, izbăvirea de necazuri și vrăjmași.

De cele mai multe ori, bolile apar ca urmare a săvârșirii unor păcate. De aceea vindecarea trebuie să cuprindă numaidecât și sufletul, iar aceasta se face prin apropierea de Dumnezeu, prin rugăciune, prin post, spovedanie și Împărtășanie. „Cel mai des ne îmbolnăvim din cauza păcatelor pe care le facem. Păcatul rănește și întinează sufletul, și în același timp apasă și îngreunează trupul, până când acesta se îmbolnăvește”. Cei bolnavi au nevoie de o curățire profundă a sufletului.

De aceea este indicat ca înainte de participarea la Sfântul Maslu, cei bolnavi să se spovedească și să li se dezlege păcatele. Însăși slujba se săvârșește într-o zi de post: lunea, miercurea sau vinerea. „Unii vor zice că nu poate păcatul să atingă în mod vădit și simțit trupul. Orice păcat se săvârșește cu trupul. Păcatul pornește din trupul omului, din mintea lui, din inima lui, și se materializează prin gânduri și fapte. La cele cu gândul participă capul, la cele cu vorba participă gura, la cele cu fapta participă toate mădularele. De aceea răutatea și greutatea păcatului îngreunează tot trupul omului, și se așează undeva unde distruge: mintea, inima, ficatul, stomacul, rinichii, plămânii, intestinele, mâinile, picioarele etc.”

Aproape la fiecare vindecare pe care o face Mântuitorul spune celui bolnav: „Iertate sunt păcatele tale”. Din nemăsurata Sa iubire de oameni, Dumnezeu a lăsat Bisericii taine sfinte prin care oamenii se pot tămădui trupește și sufletește, de rănile păcatului. Cea de-a șaptea taină, Sfântul Maslu, „prin excelență aduce vindecarea trupului și ușurătatea lui de sub greutatea păcatului”. În funcție de gravitatea bolii, se pot face mai multe slujbe de Sfântul maslu: 3, 7, 9 sau 40.

 

 

error: Content is protected !!