Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Când ne părăseşte Dumnezeu, atunci ne părăsesc şi prietenii cu toţii” De ce se întâmplă asta?

Să ne dăm pe noi înşine Domnului în întregime, ca să-L primim pe El întreg. Să ne facem dumnezei pentru El. Căci pentru aceasta S-a făcut om, fiind Dumnezeu şi Stăpân prin fire. Să ascultăm de El, şi va birui fără greutate asupra vrăjmaşilor noştri.

«Dacă poporul Meu ar fi ascultat de Mine, zice, dacă Israel ar fi umblat în căile Mele, aş fi umilit până la nimicire pe vrăjmaşii lor şi aş fi pus mâna Mea asupra celor ce-i necăjesc pe ei» (Ps. 80, 12-13).

Să ne punem toată nădejdea noastră numai în El şi să aruncăm toată grija noastră numai asupra Lui, şi ne va mântui pe noi de tot necazul, şi toată viaţa ne va hrăni El Însuşi. Să iubim pe tot omul din suflet; dar să nu ne punem nădejdea în niciunul dintre oameni. Căci câtă vreme ne susţine Domnul, ne înconjoară toţi prietenii, şi toţi vrăjmaşii noştri sunt fără putere.

Când însă ne părăseşte Domnul, atunci ne părăsesc şi prietenii cu toţii, şi toţi vrăjmaşii dobândesc putere împotriva noastră. Dar şi cel ce îndrăzneşte bizuindu-se pe sine va cădea cu cădere jalnică. Cel ce se teme însă de Domnul, se va înălţa.

Din Sfântul Maxim Mărturisitorul, Cuvânt ascetic, Filocalia II, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2008, p. 60-61

***

Rugăciune pentru prieteni

Doamne, Dumnezeul meu, ajută-i pe toţi prietenii mei văzuţi şi nevăzuţi.

Pomeneşte-I când vei veni în Împărăţia Ta, în fiecare dintre ei.

Doamne, Dumnezeul meu, ajută-i pe toţi vrăjmaşii mei văzuţi şi nevăzuţi şi iartă-le lor toate, pentru Preasfânt Numele Tău!

Ajută-I pe toţi prietenii şi vrăjmaşii mei să dobândească pacea, dragostea şi Fericirea eternă de A FI cu Tine, în Bucuria Învierii Tale!

Dăruieşte-Le lor toate Darurile Duhului Tău Preasfânt şi tot ce Tu voieşti pentru Mântuirea lor.

Vino degrabă în ajutorul tuturor celor care Te cheamă. Auzi-I pe ei Doamne şi ascultă-Le cererile lor cele bune şi folositoare.

Pentru rugăciunile Maicii Tale şi ale tuturor Sfinţilor.

Doamne, Dumnezeul meu, ajută-i pe toţi cei care au nevoie de Tine, în acest ceas, în această zi binecuvântată de Tine!

Doamne, pentru rugăciunile Sfinţilor Tăi pomeniţi azi, pentru rugăminţile Sfinţilor trei ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan, pentru rugăciunile tuturor Sfinţilor, mucenicilor şi muceniţelor, pentru rugăciunile Maicii Tale, ajută-ne nouă celor afundaţi în patimi şi uitare, să dobândim curăţirea de păcate, luminarea minţii şi Desăvârşita Mântuire, pentru Slavă preasfant NumeluiTau!

Doamne, Dumnezeul meu Atoateiertator, iartă-ne şi pe noi copiii Tăi şi  învaţă-ne să Te Slăvim, în vecii vecilor şi să-ţi cântăm cu toată Fiinţa noastră: Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Aliluia! Aliluia! Aliluia!

Slăvit fii Doamne, în vecii vecilor.

Amin!

error: Content is protected !!