Sfântul Teodosie de la Brazi, făcătorul de minuni. Ce spun cei care ajung în locul unde se odihnește

În fiecare an, pe data de 22 septembrie, Biserica Ortodoxă Română îl prăznuiește pe Sfântul Teodosie de la Brazi.

Sfântul Ierarh Teodosie s-a născut în prima jumătate a sec. al XVII-lea, în ținutul Vrancei. A intrat de tânăr în monahism. Datorită culturii sale a fost numit secretar la cancelaria mănăstirii Bogdana. Mai tarziu, în calitate de egumen, s-a ocupat de reconstruirea acestui așezămînt. În anul 1670, a fost hirotonit episcop de Rădăuțti, iar în 1671, episcop de Roman.

Mai târziu, după ce Sfântul Dosoftei a plecat în Polonia, scaunul de Mitropolit al Moldovei a devenit vacant, iar domnitorul Dumitrașcu Cantacuzino a dispus alegerea Sfântului Teodosie ca mitropolit.

În anul 1688, pe când se afla la Focșani, ierarhul a fost răpit de prietenii domnitorului Dumitrascu Cantacuzino si dus în Țara Românească, unde a suferit timp de zece săptămâni.

În toamna anului 1694, tătarii au năvălit și la schitul Brazi. Aceștia i-au cerut să le predea avutul și obiectele de preț. Pentru că Sfântul Teodosie a refuzat, aceștia au decis că acesta nu mai trebuie să trăiască.

După plecarea lui dintre noi, oamenii au spus că acesta este făcător de minuni. În vreme ce soborul de preoţi slujea osemintele Sfântului Ierarh Teodosie, era de faţă şi Cuviosul Antipa, care a confirmat autenticitatea lor şi faptul că erau “binemirositoare”.

Încă de pe atunci, monahii şi credincioşii au început să vină să aprindă lumânări şi să se roage pentru împlinirea dorinţelor la mormântul Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi. Căci viaţa lui, râvna pentru ridicarea de sfinte lăcaşuri, smerenia, dragostea pentru buna rânduială a obştilor monahale, grija faţă de credincioşi, răbdarea şi prigonirile nedrepte la care a fost supus, precum şi jertfa pe altarul credinţei nemăsurate au făcut să fie cinstit cu evlavie. A fost proclamat sfânt pe 5 octombrie 2003.

Iată canonul de rugăciune către Sfântul Ierarh Muncenic Teodosie:

Sfințite Ierarhe Teodosie, care de cununa mucenicească învrednicindu-te, prin tăierea cinstitului tău cap de către păgâni, pe când te aflai la Mănăstirea Brazi din Ținutul Vrancei, acum, împreună cu îngerii locuind, te bucuri de mărirea cea gătită sfinților, nu ne uita pe noi, păcătoșii, cei ce nădejde având în puterea ta de mijlocitor către Împăratul Hristos, ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi, ție cu credință grăim unele ca acestea:

Bucură-te, că la Mănăstirea Brazi ai strălucit prin mucenicie!

Bucură-te, că acel loc al muceniciei tale s-a făcut cunoscut tuturor prin tine și, acolo, călugări și călugărițe s-au nevoit cu nevoința cea bineplăcută lui Dumnezeu, pomenindu-te necontenit între ctitori!

Bucură-te, că, pentru credința cea adevărată și pentru apărarea sfintelor odoare ale bisericii, spre a nu le lăsa pradă nelegiurii, ți-ai jertfit viața!

Bucură-te, că Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tăi, și Lavrentie episcopul ți-a pus piatră de marmură deasupra cinstitului tău mormânt!

Bucură-te, că o căramidă pusă sub pătimitorul tău cap, cu numele Teodosie înscris pe ea, te-a făcut cunoscut urmașilor de peste ani!

Bucură-te, că trupul tău, căzut sub ascutișul sabiei celei sălbatice, s-a descoperit în vremurile cele mai de pe urmă!

Bucură-te, că te-ai învrednicit de proslăvire din partea lui Dumnezeu, Care a dat gândul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a căuta în pământ, unde, săpând, a găsit piatra de marmură a mormântului tău și cărămida cu înscrisul de pe ea, pe care era așezat capul tău cel desprins de trup, ca și întreg trupul tău!

Bucură-te, că și prin moarte s-a arătat întreaga ta smerenie, căci capul așezat cu gura în jos pe cărămidă, arată că mereu ai avut fruntea plecată spre pământ, rugându-te cu căldură ca și vameșul: „Dumnezeule, fii milostiv mie, păcătosului!”

Bucură-te, că prin rânduială dumnezeiască s-a făcut lucrarea de dezgropare a cinstitului tău trup, după mai bine de o sută cincizeci de ani și cu sobor de preoți în cântări duhovnicești a fost pus în paraclisul de taină din peștera Mănăstirii Brazi, unde se săvârșea Sfânta Liturghie până nu demult!

Fericindu-te pe tine, mult nevoitorule și mult răbdătorule Mucenice Teodosie, ne cucerim și zicem: Roagă-te pentru noi, cei ce facem cu dragoste pomenirea ta și ne întărim duhovnicește de lucrarea ta în pământul scumpei noastre Patrii și în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

Bucură-te, Mucenice Teodosie! Amin!

error: Content is protected !!